รวมข่าวปลอม
เชื้อ H3N2 ระบาดถึงเชียงใหม่ ‘ไวรัสโคโรนา” ตัวใหม่จากอู่ฮั่น

จากที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความถึงกรณีไวรัส H3N2 ระบาดถึงเชียงใหม่แล้ว เป็นไวรัสตัวใหม่จากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนที่มีความรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าไวรัส H3N2 เป็นเพียงแค่เชื้อไขหวัดใหญ่ธรรมดา ไม่ได้มีความรุนแรง และยืนยันว่าไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรนาตามที่มีการแชร์กัน
ส่วนวิธีการป้องกันไขหวัดใหญ่นั้น ทำได้โดยฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ หากป่วยให้หยุดเรียนหรือทำงาน และหากมีอาการไอ จามต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไม่ใช้เชื้อแพร่กระจาย ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส โดยสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รวมข่าวปลอมอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด