ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณจุดตรวจ จุดสกัด การควบคุมการแพร่ระบาด covid-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณจุดตรวจ จุดสกัด การควบคุมการแพร่ระบาด covid-19

ที่บริเวณด่านพรุพี บริเวณป้ายจุดตรวจ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม นายม่าแอน ลำพน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม อสม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง อปพร. ในเขตเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมสอบถามถึงสถานการการแพร่ระบาดของโรโควิด 19 ในพื้นที่ และมอบแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การควบคุมและการเคลื่อนย้ายแรงงานการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ความปลอดภัยเป็นสำคัญกล่าวอวยพรปีใหม่ และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเพื่อทำให้จังหวัดกระบี่ของเราสะอาด น่าอยู่และ ปลอดภัย ข้อมูลและภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด