ข้อควรรู้สู้ภัยโควิด-19
ร่วมใจกันปกป้องผู้สูงอายุ ให้ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากหลายสำนัก ต่างระบุว่าถึงกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตรงกัน คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสและมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้ว่าสุขภาพโดยรวมจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลงตามวัย 

เมื่อผู้สูงอายุบุพการี ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ในครอบครัวของเราเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 และเพื่อไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อต่อลูกหลาน สมาชิกในครอบครัว ท่านควรยกเลิกการกลับบ้านต่างจังหวัด และหยุดเอาเชื้อกลับไปแพร่ให้คนที่คุณรักที่บ้าน จากยอดผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะจากการติดเชื้อ อาจเกิดขึ้นจากคนในบ้าน การกลับบ้านแล้วไม่กักตัว 14 วัน เท่ากับการทำร้ายคนที่เรารักทางอ้อม ถึงเราไม่แสดงอาการไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นพาหะ เราอาจทำร้ายคนที่เรารักโดยไม่รู้ตัว

      ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ จึงมีโอกาสรับเชื้อได้ง่าย ทุกบ้านควรประกาศภาวะฉุกเฉินในครอบครัว อย่านำเชื้อเข้าบ้าน ด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

1.  แยกพ่อแม่

-        แยกพ่อแม่ออกจากคนอื่น ๆ ในครอบครัว

-        แยกพื้นที่ในบ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น

-        แยกสำรับอาหารและไม่รับประทานอาหารใกล้ ๆ กัน

-        แยกของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ

2.  หยุดแพร่เชื้อ

-        ก่อนเข้าบ้าน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรืออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

-        การพูดคุยกับพ่อแม่

* ใส่หน้ากากอนามัย

* เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด เช่น การกอด การอุ้ม

* พูดคุยในระยะห่าง 1-2 เมตร

     3. เพื่อคนที่เรารัก

        - งดมาหาพ่อแม่ ภายใน 14 วันหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง

        - ส่งความห่วงใยผ่านโทรศัพท์

        - ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมมือกันดูแล ใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักและรักเรามากที่สุดในโลก

    4. เตรียมยา อาหาร น้ำ สำหรับผู้สูงอายุ

-  หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว เตรียมยารักษาโรคประจำตัวผู้สูงอายุอย่างน้อย 3 เดือน

-  หากมีไข้ หายใจหอบ ไอ มีอาการคล้ายหวัด รีบไปพบแพทย์

-  เตรียม อาหาร น้ำ ให้เพียงพอ

ช่วยกันหยุดแพร่เชื้อกับคนที่เรารักโดยการ อยู่บ้าน ไม่เดินทางกลับต่างจังหวัด ไม่แพร่เชื้อ  และหยุดการเป็นพาหะ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นของพวกเราทุกคนที่จะช่วยปกป้อง ดูแล คนที่เรารักและรักเรามากที่สุดเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=732

ข้อควรรู้สู้ภัยโควิด-19อื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด