มาตรการการเข้าออกของจังหวัด
มาตรการเข้าออกจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลการเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจบูรณาการระดับจังหวัด

โดยผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.krabi.go.th หรือ กรอกข้อมูล ณ ด่านตรวจ  

2. หากมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และแสดง QR-Code  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ณ ด่านตรวจ 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด