หมวดหลัก
โรงพยาบาลกระบี่....เปิดให้บริการ Walk In ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
วันที่ : 9 มกราคม 2565

???? โรงพยาบาลกระบี่....เปิดให้บริการ Walk In ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

???? สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 3 (ตามรายละเอียดที่แนบไว้) ????????

???? วันที่ 10-11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น.

???? ณ จุดฉีดวัคซีน อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกระบี่ (เข้าทาง ซอยมหาราช 32)

#วัคซีนลดความรุนแรงของอาการ

#ลดการเสียชีวิตได้

#กระบี่ปลอดภัยร่วมใจรับวัคซีน ❤️

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด