หมวดหลัก
แบบประเมินเกณฑ์การประเมินสถานประกอบกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่
วันที่ : 6 มิถุนายน 2563
หมวดหลักอื่นๆ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน โดย บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด